Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 112 - Úvěr EUROFIMA
 • 114 - Školský zákon
 • 115 - Insolvenční zákon
 • 117 - Digitální televizní vysílání

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 113 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 116 - Zákon o finanční kontrole

senátní návrh zákona

 • 74 - Návrh senátního návrhu zákona o výplatě dodatečných
 • 100 - Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon
 • 122 - Návrh senátního návrhu zákona - Česká televize

mezinárodní smlouva

 • 95 - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 187
 • 96 - Dohoda o letecké dopravě
 • 98 - Ukončení Memoranda o porozumění
 • 102 - Příloha Úmluvy o účincích průmyslových havárií
 • 103 - Úmluva o podpoře rozmanitosti kulturních projevů

jiný

 • 76 - Výroční zpráva ČTÚ
 • 108 - Výroční zpráva ČRO 2006
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
74

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank

74/1 VHZD
 • záznam z jednání
74/2 UPV
 • záznam z jednání
Soňa Paukrtová
  Jiří Stříteský (VHZD) Jaromír Volný (UPV) 9. schůze č.222  - zamítá
  Podán: Lhůta pro výbory:
  76

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006

  76/1 VHZD
  • bere na vědomí
  Pavel DvořákSoňa Paukrtová (VHZD) 9. schůze č.225  - bere na vědomí
  Podán:
  95

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k vyslovení souhlasu s ratifikací, a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 197 o podpůrném rámci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 198 o pracovním poměru spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci

  95/1 VZSP
  • dává souhlas k ratifikaci
  95/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Richard Sequens (VZOB) 9. schůze č.221  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, zdravotní politika, Česká republika, bezpečnost při práci, zdraví na pracovišti
  96

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé

  96/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  96/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Aleš Řebíček(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) Ladislav Svoboda (VZOB) 9. schůze č.220  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  98

  Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení

  98/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vlasta Parkanová(ministr obrany)Josef Zoser (VZOB) 9. schůze č.218  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: Západoevropská unie, Česká republika, vypovědění smlouvy, znovuvyzbrojení
  100

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

  100/1 UPV
  • zamítá
  100/2 VZOB
  • záznam z jednání
  100/3 VVVK
  • schvaluje
  Martin Mejstřík (senátor)Richard Sequens (senátor)Josef Novotný (senátor)Jan Horník (senátor)Jaromír Štětina (senátor)
   Jaromír Volný (UPV) Liana Janáčková (VVVK) Jaromír Štětina (VZOB) 9. schůze č.230  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   102

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992)"

   102/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   102/2 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   Martin Bursík(ministr životního prostředí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 9. schůze č.213  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, nebezpečná látka, havarijní znečištění, průmyslové ekologické riziko
   103

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

   103/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   103/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Václav Jehlička(ministr kultury)Jaromír Jermář (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory: Unesco, kulturní dědictví, Česká republika, kulturní identita, kulturní pluralismus
   108

   Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006

   108/1 VVVK
   • bere na vědomí
   108/2 SKSP
    
    Vlastimil Balín (VVVK) (SKSP) 9. schůze č.228  - bere na vědomí
    112

    Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

    112/1 VHZD
    • nezabývat se
    Aleš Řebíček(ministr dopravy)Ivan Adamec (VHZD) 9. schůze č.219  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2007 Sb. železniční doprava, investiční úvěr, záruka úvěru, kolejové vozidlo
    113

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.

    113/1 VHZD
    • schvaluje
    Jiří Papež(poslanec)Zdeněk Mach(poslanec)Pavel Kováčik(poslanec)Jiří Hanuš(poslanec)Ladislav Skopal(poslanec)Přemysl Rabas(poslanec)Josef Vaculík (VHZD) 9. schůze č.215  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2007 Sb. zelenina, osivo, sadba, rozmnožování rostlin
    114

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    114/1 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    ......... .....................(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Janalík (VVVK) 9. schůze č.212  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2007 Sb. školství, přístup ke vzdělání, vzdělávání cizinců
    115

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

    115/1 UPV
    • schvaluje
    115/2 VHZD
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) Ivan Adamec (VHZD) 9. schůze č.233  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 296/2007 Sb. odpovědnost, konkurz, solventnost, zadluženost, vyrovnání s věřiteli, dluh
    116

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

    116/1 VHZD
    • schvaluje
    116/2 VUZP
    • schvaluje
    116/3 VEU
    • schvaluje
    Libor Ježek(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stříteský (VHZD) (VEU) Ludmila Müllerová (VUZP) 9. schůze č.216  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2007 Sb. veřejné finance, účetnictví veřejných institucí, audit, finanční pomoc, finanční kontrola
    117

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

    117/1 VVVK
    • schvaluje
    117/2 SKSP
    • nezabývat se
    Ivan Langer(ministr vnitra)Václav Jehlička(ministr kultury)Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Milan Bureš (VVVK) Jiří Oberfalzer (SKSP) 9. schůze č.234  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2007 Sb. digitální technologie, televizní přijímač, veřejná služba, televize, televize s vysokou rozlišovací schopností, telekomunikace, telekomunikační politika, přenosová síť
    122

    Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    Jiří Oberfalzer(zástupce komise Senátu)
     9. schůze č.231  - vrací navrhovateli k dopracování
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 026/06
     Zelená kniha o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí

     (8255/07)
     KOM (2007) 140

     Anglická verze
     doručena dne 4.4.2007
     Česká verze
     doručena dne 3.5.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Jana Juřenčáková

     18.10.2007
     K 026/06/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVUZP
     • Usnesení přijato
     • 20.6.2007

     • Usnesení přijato
     • 10.10.2007

      
     9. schůze
     č. 214 - závěrečné usnesení přijato
     31.10.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     ekonomické nástroje životního prostředínakládání s odpademekologická daňpolitika životního prostředí EUopatření na kontrolu znečištění
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 034/06
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady zavádějící sankce pro zaměstnavatele nelegálně pobývajících příslušníků třetích států

     (9871/07)
     KOM (2007) 249

     Anglická verze
     doručena dne 23.5.2007
     Česká verze
     doručena dne 12.6.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     12.9.2007
     N 034/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 9. schůze
     č. 236 - závěrečné usnesení přijato
     1.11.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     politika zaměstnanosti EUnelegální migracecizí státní občantrestní sankcemigrační politika EU
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 037/06
     Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/109/ES tak, aby její působnost byla rozšířena na adresáty mezinárodní ochrany

     (10515/07)
     KOM (2007) 298

     Anglická verze
     doručena dne 8.6.2007
     Česká verze
     doručena dne 12.6.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     18.10.2007
     N 037/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 9. schůze
     č. 237 - závěrečné usnesení přijato
     1.11.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     vstup cizincůpovolení k pobytuprávní postaveníuprchlíkcizinecké právocizí státní občan
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 042/06
     Návrh nařízení Rady na společnou organizaci obchodu s vínem a o změně některých nařízení

     (11361/07)
     KOM (2007) 372

     Anglická verze
     doručena dne 9.7.2007
     Česká verze
     doručena dne 9.7.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Alena Venhodová

     19.9.2007
     N 042/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zemědělstvíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 12.9.2007

      
     9. schůze
     č. 223 - závěrečné usnesení přijato
     31.10.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     marketingvinohradnictvívýrobaspolečná organizace trhupodpora EUreforma společné zemědělské politiky
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     K 045/06
     Sdělení Komise Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie

     (11573/07)
     KOM (2007) 386

     Česká verze
     doručena dne 9.7.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Škaloud

     18.10.2007
     K 045/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchodu 9. schůze
     č. 226 - závěrečné usnesení přijato
     31.10.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     ochrana spotřebiteleenergetická politikaspotřeba energieevropská charta
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP