Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 265 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 266 - Zákon o střetu zájmů
 • 267 - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
 • 268 - Zákon o státní statistické službě
 • 269 - Občanský soudní řád
 • 270 - Zákon o pobytu cizinců
 • 271 - Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění
 • 272 - Zákon o kolektivním investování
 • 274 - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů
 • 275 - Zákon o výzkumu na lidských embryonálních buňkách
 • 276 - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • 278 - Zákon o úvěru na obnovu vodovodů a kanalizací
 • 279 - Zákon o VŠTE v Českých Budějovicích
 • 280 - Zákon o azylu
 • 281 - Zákon o obcích
 • 282 - Zákon o hospodaření energií
 • 283 - Zákon o dráhách
 • 284 - Zákon o Státním fondu pro rozvoj české kinematografie
 • 285 - Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
 • 286 - Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
 • 287 - Zákon o právu autorském
 • 288 - Insolvenční zákon
 • 289 - Zákon o ochraně spotřebitele
 • 290 - Zákoník práce
 • 291 - Zákoník práce - související
 • 293 - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • 294 - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců - související
 • 295 - Zákon o civilním letectví
 • 296 - Zákon o silniční dopravě
 • 297 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 298 - Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • 299 - Zákon o vinohradnictví a vinařství
 • 300 - Zákon o provozování RTV
 • 302 - Úvěr EUROFIMA

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 264 - Zákon o veřejných ústavních zdravotnických zařízeních
 • 273 - Zákon o poskytování informací o kvalitě péče
 • 277 - Školský zákon

senátní návrh zákona

 • 185 - Ústav paměti národa - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 187 - Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu
 • 191 - Smlouva ČR Ázerbájdžán dvojí zdanění
 • 194 - Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
 • 216 - Návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupci
 • 217 - Změna článku 1 Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní

jiný

 • 151 - Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2004
 • 261 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2005 a jejím dalším rozvoji
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
151

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004

151/1 VUZP
 • bere na vědomí
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)
  Jitka Seitlová (VUZP) 10. schůze č.382  - bere na vědomí
  Podán:
  185

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů

  185/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  185/2 VZOB
  • schvaluje
  185/3 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Jiří Liška (senátor)Josef Pavlata (senátor)Alena Palečková (senátorka)Václav Jehlička (senátor)Martin Mejstřík (senátor)Pavel Sušický (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Šneberger (senátor)František Příhoda (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Karel Tejnora (senátor)Milan Bureš (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)František Kopecký (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jan Nádvorník (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)Jan Hálek (VVVK) Jaromír Štětina (VZOB) František Příhoda (UPV) 10. schůze č.407  - změna lhůty
  Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, informační služba, politická diskriminace, komunismus, autoritativní režim, archiv, zpřístupňování informací, veřejná instituce
  187

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu, podepsaná dne 15. září 2005 v New Yorku

  187/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Rostislav Slavotínek (VZOB) 10. schůze č.373  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní bezpečnost, Česká republika, skladování zbraní, mezinárodní trestní právo, nešíření jaderných zbraní, terorismus
  191

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005

  191/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  191/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivo Bárek (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 10. schůze č.388  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Ázerbájdžán, daňová úmluva
  194

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřená k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992

  194/1 VVVK
  • vyslovuje souhlas
  194/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  194/3 VEU
  • dává souhlas k ratifikaci
  Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Jan Hálek (VVVK) Alena Gajdůšková (VEU) Josef Jařab (VZOB) 10. schůze č.374  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: kulturní dědictví, Česká republika, kulturní pluralismus, jazyková politika, evropská charta, menšinový jazyk, regionální jazyk
  216

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupci, sjednané ve Štrasburku dne 27. ledna 1999

  216/1 UPV
  • doporučuje Senátu odročit
  216/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Rostislav Slavotínek (VZOB) 10. schůze č.380  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní politika, Česká republika, trestná činnost, přibližování legislativy, korupce
  217

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna článku 1 Úmluvy ze dne 10. října 1980 o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijatá v Ženevě dne 21. prosince 2001, a Protokol o výbušných zbytcích války (Protokol V), přijatý v Ženevě dne 28. listopadu 2003

  217/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Karel Kühnl(ministr obrany)Jaromír Štětina (VZOB) 10. schůze č.370  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, odzbrojení, konvenční zbraň
  261

  Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2005 a jejím dalším rozvoji

  261/1 VEU
  • bere na vědomí
  Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)
   (VEU) 10. schůze č.372  - bere na vědomí
   Podán:
   264

   Návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

   264/1 VZSP
   • zamítá
   264/2 VUZP
   • záznam z jednání
   Jaroslav Krákora(zástupce skupiny poslanců)Vítězslav Vavroušek (VZSP) Jaroslav Mitlener (VUZP) 10. schůze č.364  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 245/2006 Sb. zdravotní politika, státní pojištění, nezisková organizace, region, veřejná instituce, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, nemocniční zařízení
   265

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

   265/1 VUZP
   • nezabývat se
   Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2006 Sb. environmentální politika, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, směrnice (EU), správní dohled, přibližování legislativy, harmonizované právo, prevence environmentálních rizik
   266

   Návrh zákona o střetu zájmů

   266/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   266/2 SKUCR
   • konstatuje
   266/3 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Ondřej Feber (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Petr Fejfar (VUZP) Jan Hadrava (MIV) 10. schůze č.377  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2006 Sb. veřejná funkce, neslučitelnost, finanční příjem členů parlamentu, nemzdové příjmy, politik, zpřístupňování informací, zneužití pravomoci, osobní vlastnictví, seznam
   267

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

   267/1 UPV
   • schvaluje
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) 10. schůze č.378  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2006 Sb. veřejná správa, občanské právo, odpovědnost, zákonnost, správní odpovědnost, státní úředník, odškodnění, náhrada škody, škoda, žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu
   268

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   268/1 VHZD
   • schvaluje
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) 10. schůze č.385  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2006 Sb. statistika
   269

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   269/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jiří Stodůlka (UPV) 10. schůze č.379  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 233/2006 Sb. soudní řízení, občanské právo, mezinárodní obchodní právo, úřední dokument, výkon rozhodnutí, implementující opatření státu
   270

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   270/1 VZOB
   • schvaluje
   František Bublan(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) 10. schůze č.368  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2006 Sb. cizinecké právo, migrace ve Společenství, cizí státní občan, vstup cizinců, migrační politika EU, občan EU, trvalý pobyt
   271

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   271/1 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) 10. schůze č.381  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2006 Sb. ochrana životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, prevence znečištění, kontrola znečištění, zpřístupňování informací, obchodovatelné emisní povolení
   272

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   272/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 10. schůze č.386  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2006 Sb. finanční trh, investice, trh nemovitostí, investiční politika, cenné papíry, investiční společnost, regulace investic, podpora investic
   273

   Návrh zákona o poskytování informací o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních

   273/1 VZSP
   • schvaluje
   273/2 VVVK
   • zamítá
   Josef Kubinyi(zástupce skupiny poslanců)Karel Barták (VZSP) Zdeněk Bárta (VVVK) 10. schůze č.367  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: pojišťovna, státní občan, právo na informace, zdravotní péče, zdravotnické zařízení
   274

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

   274/1 VHZD
   • nezabývat se
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) 10. schůze č.366  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2006 Sb. označení původu, drahý kov, kontrola dovozu, správní kontrola, důvěrná informace
   275

   Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

   275/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   275/2 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Alena Palečková (VZSP) Jiří Zlatuška (VVVK) 10. schůze č.389  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2006 Sb. lékařský výzkum, genetické inženýrství, bioetika, zárodek a plod, kmenová buňka
   276

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

   276/1 VHZD
   • záznam z jednání
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) 10. schůze č.387  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2006 Sb. daň z příjmů, těžební průmysl, rezervy, dekontaminace
   277

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

   277/1 VVVK
   • schvaluje
   Radim Chytka(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Janalík (VVVK) 10. schůze č.365  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2006 Sb. základní vzdělání, zdravotně postižený člověk, školní docházka, žák
   278

   Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací

   278/1 VHZD
   • záznam z jednání
   278/2 VUZP
   • nezabývat se
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) Jan Horník (VUZP) 10. schůze č.384  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2006 Sb. vodohospodářské stavby, odpadní voda, mezinárodní úvěr, vlastní zdroje, veřejná investice, investiční projekt, plán financování, městská aglomerace, pitná voda, úprava vody
   279

   Návrh zákona o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

   279/1 VVVK
   • schvaluje
   Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Milan Bureš (VVVK) 10. schůze č.390  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2006 Sb. vysokoškolské vzdělání, technické vzdělávání, obchodní vzdělávání
   280

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   280/1 VZOB
   • schvaluje
   280/2 VVVK
   • schvaluje
   280/3 UPV
   • nezabývat se
   František Bublan(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 10. schůze č.369  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2004 Sb. uprchlík, politický azyl, migrační politika EU, azylové právo
   281

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

   281/1 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   281/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   281/3 SKRV
   • pozměňovací návrhy
   281/4
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   František Bublan(ministr vnitra)Miloslav Pelc (VUZP) Václava Domšová (SKRV) (PN) Václava Domšová (UPV) 10. schůze č.397  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2006 Sb. veřejná správa, obec, správní dohled, průhlednost rozhodování, přenesení pravomoci, správní kontrola
   282

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

   282/1 VHZD
   • schvaluje
   282/2 VUZP
   • schvaluje
   282/3 VUZP
   • doprovodné usnesení
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jan Nádvorník (VHZD) Jan Horník (VUZP) 10. schůze č.394  - schvaluje návrh zákona
   č.395  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2006 Sb. energetická politika, hospodaření se zdroji, zdroje energie, úspora energie, spotřeba energie, obnovitelná energie, vytápění, využití energie
   283

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

   283/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Milan Šimonovský(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2006 Sb. dopravní podnik, železniční doprava, bezpečnost dopravy, dopravní licence, dopravce, železniční síť
   284

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

   284/1 VVVK
   • zamítá
   284/2 SKSP
   • záznam z jednání
   Vítězslav Jandák(ministr kultury)Milan Bureš (VVVK) Milan Bureš (SKSP) 10. schůze č.405  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: kulturní akce, Česká republika, autorské právo, audiovizuální dokument, parafiskalita, filmový průmysl, audiovizuální politika, audiovizuální koprodukce
   285

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

   285/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   285/2 SKSP
   • pozměňovací návrhy
   Vítězslav Jandák(ministr kultury)Liana Janáčková (VVVK) Liana Janáčková (SKSP) 10. schůze č.408  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2006 Sb. audiovizuální dokument, audiovizuální politika, audiovizuální produkce, audiovizuální pirátství
   286

   Návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

   286/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) 10. schůze č.392  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2006 Sb. padělání, mezinárodní obchodní právo, patentové právo, průmyslové vlastnictví, autorské právo, patent, značka, evropský patent
   287

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   287/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   287/2 SKSP
   • pozměňovací návrhy
   Vítězslav Jandák(ministr kultury)Jiří Zlatuška (VVVK) Jaroslav Mitlener (SKSP) 10. schůze č.409  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2006 Sb. vlastnictví, duševní vlastnictví, šíření kultury, mezinárodní obchodní právo, patentové právo, autorské právo, audiovizuální politika, virtuální knihovna, uživatel internetu
   288

   Návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

   288/1 UPV
   • schvaluje
   288/2 VHZD
   • schvaluje
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) Milan Balabán (VHZD) 10. schůze č.416  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2006 Sb. odpovědnost, konkurz, solventnost, analýza příčin, vyrovnání s věřiteli, dluh
   289

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů

   289/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) 10. schůze č.393  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2006 Sb. textilní výrobek, tržní zvyklosti, ochrana spotřebitele, obuvnický průmysl, sklo, vadný výrobek, označení výrobku
   290

   Návrh zákoníku práce

   290/1 VZSP
   • zamítá
   290/2 UPV
   • zamítá
   290/3 VHZD
   • zamítá
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) Jiří Stodůlka (UPV) 10. schůze č.398  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2006 Sb. pracovní podmínky, pracovní právo, odměňování, pracovní doba, zákonné pracovní podmínky, zákoník práce, ochrana práv a svobod, právo na informace
   291

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

   291/1 VZSP
   • zamítá
   291/2 UPV
   • zamítá
   291/3 VHZD
   • zamítá
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) Jiří Stodůlka (UPV) 10. schůze č.399  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2006 Sb. pracovní právo, odměňování, úrazové pojištění, zákoník práce, cestovní náhrady, srážky ze mzdy
   293

   Návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

   293/1 VZSP
   • zamítá
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Sušický (VZSP) 10. schůze č.400  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2006 Sb. pojištění zákonné odpovědnosti, úrazové pojištění, zaměstnavatel, pracovní úraz, pojištění proti pracovnímu úrazu, nemoc z povolání
   294

   Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

   294/1 VZSP
   • zamítá
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Sušický (VZSP) 10. schůze č.401  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2006 Sb. úrazové pojištění, zaměstnavatel, pracovní úraz, nemoc z povolání
   295

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   295/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   295/2 VZOB
   • pozměňovací návrhy
   Milan Šimonovský(ministr dopravy)Jiří Nedoma (VHZD) Josef Jařab (VZOB) 10. schůze č.411  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 225/2004 Sb. vzdušný prostor, letecká kontrola, letiště, civilní letectví, letecký provoz, vzdušná bezpečnost, letadlo
   296

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

   296/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Milan Šimonovský(ministr dopravy)Igor Petrov (VHZD) 10. schůze č.414  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2006 Sb. pozemní doprava, povinné pojištění, správní delikt, silniční provoz, doba odpočinku, silniční poplatek
   297

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony

   297/1 VHZD
   • nezabývat se
   297/2 UPV
   • nezabývat se
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) Jiří Šneberger (UPV) 10. schůze č.402  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2006 Sb. zemědělské výrobní prostředky, společná zemědělská politika, osivo, sadba, rozmnožování rostlin
   298

   Návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

   298/1 VVVK
   • záznam z jednání
   298/2 VVVK
   • schvaluje
   Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Janalík (VVVK) 10. schůze č.413  - schvaluje návrh zákona
   Návrh zákona byl znovu postoupen 24. března 2003
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2006 Sb. profesní příprava, vzdělávání, odborná kvalifikace, distanční vzdělávání, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, živnostník, celoživotní vzdělávání, státní úředník
   299

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   299/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) 10. schůze č.403  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2006 Sb. hroznové víno, výsadba, vinohradnictví, značení zboží nálepkami, zemědělec, víno
   300

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   300/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   300/2 SKSP
   • pozměňovací návrhy
   Dana Bérová(ministr informatiky)Vítězslav Jandák(ministr kultury)Václav Jehlička (VVVK) Jiří Oberfalzer (SKSP) 10. schůze č.410  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 235/2006 Sb. televize, frekvenční pásmo, rozhlasové vysílání, telekomunikační politika, patentová licence
   302

   Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

   302/1 VHZD
   • nezabývat se
   Milan Šimonovský(ministr dopravy)Milan Balabán (VHZD) 10. schůze č.415  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2006 Sb. úvěr, záruka úvěru, kolejové vozidlo