Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
8. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 156 - Zákon o provádění referenda
 • 157 - Zákon o poj. a fin. vývozu se stát. podporou
 • 158 - Zákon o ochraně zam. při plat. neschopnosti
 • 159 - Zákon o regulaci reklamy
 • 161 - Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 162 - Zákon o majetku ČR
 • 163 - Zákon o zřízení ministerstev ústředních orgánů ČR
 • 164 - Zákoník práce
 • 165 - Zákon o státním dluhopisovém programu - banky
 • 167 - Zákon o ověřování
 • 169 - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 170 - Zákon o platebním styku
 • 171 - Zákon o mezinárodních sankcích
 • 172 - Zákon o mezinárodních sankcích - souvisejíci
 • 173 - Zákon o lihu
 • 174 - Zákon o ekologickém zemědělství
 • 175 - Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
 • 176 - Zákon o návykových látkách
 • 177 - Zákon o ozbrojených silách ČR
 • 179 - Zákon o vodovodech a kanalizacích
 • 180 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 181 - Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 182 - Zákon o daních z příjmů
 • 226 - Zákon o pozemních komunikacích

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 160 - Zákon o výstavbě letištní dráhy
 • 168 - Zákon o vysokých školách
 • 178 - Zákon o důchodovém pojištění

senátní návrh zákona

 • 130 - Novela zákona o střetu zájmů - senátní návrh
 • 149 - Zákona o přechodu věcí z majetku ČR - senátní návrh
 • 185 - Ústav paměti národa - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 129 - Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
 • 131 - Smlouva ČR-Rakousko o policejní spolupráci
 • 135 - Přistoupení k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků
 • 137 - Výpověď smlouvy ČSSR - SSSR
 • 139 - Úmluva o přepravní smlouvě v mez. silniční nákladní dopravě
 • 143 - 7. dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie
 • 148 - Smlouva ČR- Rakousko o překračování hranic

jiný

 • 138 - Působení AČR v zahr. operacích
 • 146 - Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí
 • 166 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Kůrka)
 • 186 - Pravidla hospodaření
 • 189 - Humanitární akce Pakistán
 • 190 - Zpráva o plnění legislativních závazků
 • 192 - Informace - jednání evropské rady
 • 245 - Stav zákonodárného procesu v ČR
 • 248 - Podpora Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění RE

ústavní zákon

 • 113 - Ústavní zákon o referendu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
113

Návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

113/1 UPV
 • přerušuje projednávání
113/3 UPV
 • zamítá
113/2 SKUCR
 • konstatuje
Pavelů Zářecký(ministr vlády ČR)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) 8. schůze č.267  - zamítá
Podán: volební systém, hlasování, ústava, referendum
129

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

129/1 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
129/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
129/3 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Milan Bureš (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) Jaromír Volný (UPV) 8. schůze č.254  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, Evropská úmluva o ochraně lidských práv
130

Návrh senátního návrhu zákona Mandátového a imunitního výboru, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů

130/1 UPV
 • záznam z jednání
130/2 SKUCR
 • zaujímá stanovisko
130/3 MIV
 • záznam z jednání
Helena Rögnerová(zástupce výboru Senátu)
  Jaromír Volný (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Jiří Stodůlka (MIV) 8. schůze č.300  - zamítá
  Podán: Lhůta pro výbory:
  131

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005

  131/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  131/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  František Bublan(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) Pavel Janata (UPV) 8. schůze č.290  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rakousko, boj proti zločinnosti, policejní spolupráce, trestná činnost
  135

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků

  135/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  135/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  135/3 VEU
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) Jiří Stříteský (VZOB) 8. schůze č.259  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: smíšený koncern, Kypr, Malta, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, dvojí zdanění, daňová úmluva
  137

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě 6. června 1980, ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice

  137/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  František Bublan(ministr vnitra)Ladislav Svoboda (VZOB) 8. schůze č.253  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní právo soukromé, Česká republika, Rusko, vypovědění smlouvy, Bělorusko, Československo, Kyrgyzstán, dvojí státní příslušnost
  138

  Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2006

  138/1 VZOB
  • schvaluje
  Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 8. schůze č.247  - schvaluje
  Podán: mezinárodní bezpečnost, armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, udržování míru, nadnárodní ozbrojené síly
  139

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

  139/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  139/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  139/3 VEU
  • dává souhlas k ratifikaci
  Milan Šimonovský(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) Miroslav Škaloud (VEU) Alexandr Novák (VZOB) 8. schůze č.301  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: přepravní předpisy, Česká republika, nákladní doprava, smlouva o dopravě, doprava v rámci EU, mezinárodní doprava, dopravní doklady
  143

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Sedmý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie

  143/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  143/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Dana Bérová(ministr informatiky)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 8. schůze č.286  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: poštovní finanční služby, Světová poštovní unie, Česká republika, spoje, poštovní služba
  146

  Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005

  146/1 VZOB
  • konstatuje
  146/3 VZOB
  • rozhodl
  146/2 VVVK
  • doporučuje
  František Bublan(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 8. schůze č.293  - konstatuje
  Podán: zájmová skupina, veřejný pořádek, právo na demonstrace, policie
  148

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, podepsaná v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005

  148/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  František Bublan(ministr vnitra)Jiří Pospíšil (VZOB) 8. schůze č.291  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  149

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Pospíšila a dalších o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

  149/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  149/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  149/3 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  149/4 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Ivan Adamec (senátor)Pavel Eybert (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Alena Palečková (senátorka)Vlastimil Sehnal (senátor)Jan Hálek (senátor)Bedřich Moldan (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Luděk Sefzig (senátor)Pavel Sušický (senátor)Karel Tejnora (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Liana Janáčková (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Robert Kolář (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) Jaroslav Kubín (UPV) 8. schůze č.302  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, obecní půda
  156

  Návrh zákona o provádění referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

  156/1 UPV
  • zamítá
  156/2 VHZD
  • zamítá
  Pavel Zářecký(ministr vlády ČR)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Ivan Adamec (VHZD) 8. schůze č.265  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: hlasování, voličské právo, referendum
  157

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

  157/1 VHZD
  • zamítá
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) 8. schůze č.256  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2006 Sb. pojištění vývozních úvěrů, podpora vývozu
  158

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

  158/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  158/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) 8. schůze č.262  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 73/2006 Sb. práce, mzdová politika, mzda, zablokování mezd, ochrana práv a svobod, solventnost, zaměstnanec
  159

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

  159/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  159/2 VHZD
  • schvaluje
  159/3 SKSP
  • doporučuje
  159/4 VEU
  • schvaluje
  Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Václav Jehlička (VVVK) František Příhoda (SKSP) Alena Gajdůšková (VEU) Soňa Paukrtová (VHZD) 8. schůze č.248  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2006 Sb. propagace, tabák, farmaceutický výrobek, televize, rozhlasové vysílání
  160

  Návrh zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně

  160/1 VHZD
  • zamítá
  160/2 UPV
  • zamítá
  Jaromír Schling(zástupce skupiny poslanců)František Kopecký (VHZD) Jiří Šneberger (UPV) 8. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 544/2005 Sb. letecká doprava, letiště, inženýrské stavby, hospodářské priority, služba ve veřejném zájmu
  161

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  161/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  161/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  161/3 UPV
  • pozměňovací návrhy
  161/4 SKSP
  • doporučuje
  161/5
  • souhrnné pozměňovací návrhy
  Dana Bérová(ministr informatiky)Jiří Zlatuška (VVVK) (PN) Karel Schwarzenberg (SKSP) Jaromír Volný (UPV) Jitka Seitlová (VUZP) 8. schůze č.250  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2006 Sb. informační politika, veřejná správa, informace, obchodní transakce, zpřístupňování informací, právo na informace, zprostředkování dat
  162

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  162/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  162/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jan Horník (VUZP) 8. schůze č.257  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 22/2006 Sb. vlastnictví, převod vlastnictví, veřejný majetek, nabytí vlastnictví
  163

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  163/1 VUZP
  • schvaluje
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Josef Kalbáč (VUZP) 8. schůze č.260  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2006 Sb. ochrana životního prostředí, organizace EU, sledování životního prostředí, profesní sdružení, označení výrobku, ekologická nálepka
  164

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  164/1 VZSP
  • záznam z jednání
  164/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) 8. schůze č.263  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 72/2006 Sb. pracovní podmínky, pracovní právo, zákoník práce, ochrana práv a svobod, zpřístupňování informací, právo na informace, důvěrná informace
  165

  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky

  165/1 VHZD
  • nezabývat se
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 8. schůze č.258  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 547/2005 Sb. veřejný dluh, převoditelný cenný papír, burza cenných papírů, umořování veřejného dluhu, snižování dluhu
  166

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Kůrka)

  166/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  166/2 VVVK
  • doporučuje
  Václav Klaus(prezident republiky)
   Jiří Stodůlka (UPV) Jan Hálek (VVVK) 8. schůze č.282  - vyslovuje souhlas
   č.283  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   167

   Návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

   167/1 VUZP
   • schvaluje
   167/2 VZOB
   • pozměňovací návrhy
   František Bublan(ministr vnitra)Pavel Eybert (VUZP) Josef Zoser (VZOB) 8. schůze č.252  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 21/2006 Sb. místní orgány státní správy, úřední dokument, ukládání dokumentů, správa dokumentů, evidence obyvatelstva
   168

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   168/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   Michaela Šojdrová(zástupce skupiny poslanců)Václav Roubíček (VVVK) 8. schůze č.266  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 552/2005 Sb. politika vzdělávání, vysokoškolské vzdělání, školné, rozpočet školství, náklady na vzdělávání, kandidátská práce, veřejné školství
   169

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   169/1 VZOB
   • nezabývat se
   František Bublan(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) 8. schůze č.251  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 530/2005 Sb. pracovní právo, mzdová politika, stanovení mzdy, vězeňský personál, celník, tajná služba, policie
   170

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

   170/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   170/2 VEU
   • pozměňovací návrhy
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 8. schůze č.279  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2006 Sb. bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní systém, elektronické peníze
   171

   Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí

   171/1 VZOB
   • pozměňovací návrhy
   171/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   171/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   171/4 VEU
   • pozměňovací návrhy
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Rostislav Slavotínek (VZOB) Jiří Oberfalzer (VEU) Jiří Nedoma (VHZD) Jaroslav Kubín (UPV) 8. schůze č.280  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2006 Sb. Česká republika, mezinárodní sankce, hospodářské sankce, přistoupení k dohodě, udržování míru, terorismus
   172

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

   172/1 VZOB
   • pozměňovací návrhy
   172/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   172/3 VEU
   • pozměňovací návrhy
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Rostislav Slavotínek (VZOB) Jiří Oberfalzer (VEU) Jiří Nedoma (VHZD) 8. schůze č.281  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 70/2006 Sb. mezinárodní politika, zahraniční politika, činnost základních institucí, hospodářské vztahy, mezinárodní sankce, ústřední orgány státní správy, ochrana investic, terorismus
   173

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

   173/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   173/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Vladimír Schovánek (VHZD) 8. schůze č.272  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 75/2006 Sb. různá průmyslová odvětví, náhradní palivo, chemický alkohol, motorový líh, ethanol
   174

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

   174/1 VHZD
   • záznam z jednání
   174/2 VUZP
   • schvaluje
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) Josef Vaculík (SKRV) Bedřich Moldan (VUZP) 8. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 553/2005 Sb. chov dobytka, kontrola kvality zemědělských výrobků, národní zemědělská politika, biopotravina, ekologické zemědělství
   175

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů

   175/1 VHZD
   • schvaluje
   175/2 VEU
   • schvaluje
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) Karel Schwarzenberg (VEU) 8. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 554/2005 Sb. zemědělská politika, osivo, sadba, šlechtění rostlin, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin
   176

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   176/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   David Rath(ministr zdravotnictví)Karel Barták (VZSP) 8. schůze č.277  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2006 Sb. dovozní politika, farmaceutický výrobek, přibližování legislativy, konopí, omamná látka, psychotropní látka
   177

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   177/1 VZOB
   • schvaluje
   177/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) Milan Balabán (VHZD) 8. schůze č.246  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 546/2005 Sb. vojenské vybavení, armáda, rozpočtová pravidla, vojenské letectvo, vojenský výcvik, střelná zbraň a střelivo
   178

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

   178/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   178/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Lubomír Suk(zástupce skupiny poslanců)Josef Novotný (VZSP) Jan Nádvorník (VHZD) 8. schůze č.268  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 24/2006 Sb. zdravotně postižený člověk, osoba samostatně výdělečně činná, důchodový plán, invalidní pojištění
   179

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   179/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   179/2 VEU
   • zamítá
   179/3 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Jan Nádvorník (VHZD) Karel Schwarzenberg (VEU) Petr Fejfar (VUZP) 8. schůze č.273  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2006 Sb. veřejná správa, vodohospodářské stavby, odpadní voda, regionální orgány státní správy, živnost, vodní hospodářství, rozvod vody, pitná voda, spotřeba vody
   180

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

   180/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   180/2 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   180/3
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   Jan Mládek(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) (PN) Jan Rakušan (VUZP) 8. schůze č.276  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2006 Sb. zdraví zvířat, ochrana živočišné říše, dopování, ochrana zvířat, chov zvířat, péče o pohodu zvířat
   181

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony

   181/1 VUZP
   • schvaluje
   181/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Dana Bérová(ministr informatiky)Bedřich Moldan (VUZP) Adolf Jílek (VHZD) 8. schůze č.285  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2006 Sb. informační politika, veřejná správa, informační systém, normalizace, zpřístupňování informací, informační legislativa, elektronická správa, ústřední orgány státní správy, výměna informací, elektronický podpis, ochrana údajů
   182

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

   182/1 VHZD
   • schvaluje
   182/2 VHZD
   • doprovodné usnesení
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) 8. schůze č.287  - schvaluje návrh zákona
   č.288  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 545/2005 Sb. daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, zjednodušení legislativy, maloobchodní prodej
   185

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů

   185/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   185/2 VZOB
   • schvaluje
   185/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Jiří Liška (senátor)Josef Pavlata (senátor)Alena Palečková (senátorka)Václav Jehlička (senátor)Martin Mejstřík (senátor)Pavel Sušický (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Šneberger (senátor)František Příhoda (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Karel Tejnora (senátor)Milan Bureš (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)František Kopecký (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jan Nádvorník (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)Jan Hálek (VVVK) Jaromír Štětina (VZOB) František Příhoda (UPV) 8. schůze č.297  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, informační služba, politická diskriminace, komunismus, autoritativní režim, archiv, zpřístupňování informací, veřejná instituce
   186

   Návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2006

   Milan Balabán(zástupce výboru Senátu)
    8. schůze č.269  - schvaluje
    Podán:
    189

    Vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu rezortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pakistánské islámské republice

    189/1 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Karel Kühnl(ministr obrany)
     Jiří Pospíšil (VZOB) 8. schůze č.284  - vyslovuje souhlas
     Podán:
     190

     Zpráva o stavu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii

     Jiří Paroubek(předseda vlády)
      8. schůze č.271  - bere na vědomí
      Podán:
      192

      Informace vlády ČR o pořadu jednání Evropské rady konaném ve dnech 15. a 16. prosince 2005 v Bruselu a o pozicích České republiky

      Jiří Paroubek(předseda vlády)
       8. schůze č.289  - bere na vědomí
       Podán:
       226

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       226/1 VHZD
       • pozměňovací návrhy
       Milan Šimonovský(ministr dopravy)Soňa Paukrtová (VHZD) 8. schůze č.298  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2006 Sb. pozemní doprava, cena za dopravu, veřejná správa, mýto, správní sankce
       245

       Usnesení Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury ke stavu zákonodárného procesu v České republice

       Jiří Stodůlka(zástupce komise Senátu)
        8. schůze č.303  - konstatuje
        Podán:
        248

        Návrh na podporu Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy "Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů"

        248/1 VVVK
        • konstatuje
        (zástupce výboru Senátu)
         Jan Hálek (VVVK) 8. schůze č.296  - schvaluje
         Podán: