Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 101 - Zákon o pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou
 • 102 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 103 - Zákon o chemických látkách
 • 104 - Geneticky modifikované organismy
 • 105 - Horní zákon
 • 106 - Zákon o pobytu cizinců
 • 107 - Zákon o zvláštní ochraně svědka
 • 108 - Zákon zákon o azylu
 • 109 - Zákon o výkonu ústavní výchovy
 • 111 - Zákon o svobodě náboženského vyznání
 • 114 - Vojenská nemocnice Plzeň
 • 115 - Úvěr Eurofima
 • 116 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 117 - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů
 • 118 - Zákon o finančních konglomerátech
 • 119 - Zákon o územních finančních orgánech
 • 120 - Zákon o ochraně před návykovýni látkami
 • 123 - Zákon o veřejných výzkumných institucích
 • 124 - Zákon o veřejných výzkumných institucích - související
 • 125 - Zákon o ochraně utajovaných informací
 • 126 - Zákon o ochraně utajovaných informací - související
 • 133 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 147 - Zákon o investičních pobídkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 110 - Zákon o platu a dalších náležitostech
 • 112 - Zákon do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
 • 121 - Zákon o rozhl. a tel. poplatcích
 • 122 - Zákon o zemědělství
 • 127 - Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • 134 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

senátní návrh zákona

 • 49 - Státní svátky - senátní návrh
 • 65 - Novela ústavy - senátní návrh
 • 91 - Trestní zákon - senátní návrh
 • 130 - Novela zákona o střetu zájmů - senátní návrh
 • 262 - Atomový zákon

mezinárodní smlouva

 • 43 - Dohoda o ochraně stěhovavých vodních ptáků
 • 44 - Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi státy EU
 • 69 - CERN
 • 85 - Dohoda ČR-Polsko o železniční dopravě
 • 96 - Dohoda o zrušení mnohonárodní brigády
 • 98 - Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
 • 99 - Přistoupení Bulharska a Rumunska k EU
 • 100 - Smlouva ČR Švýcarsko o policejní spolupráci

jiný

 • 92 - Britský vojenský tým
 • 95 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Vlasta Formánková)
 • 128 - Kandidáti na předsedu ÚOOÚ
 • 142 - Národní Lisabonský program 2005 - 2008
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
43

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

43/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Josef Kalbáč (VUZP) 7. schůze č.242  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: spolupráce v oblasti životního prostředí, ochrana živočišné říše, ptáci
44

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii

44/1 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
44/5 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
44/2 VZOB
 • vyslovuje souhlas
44/3 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
44/4 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
44/6 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Jan Hadrava (VEU) Rostislav Slavotínek (VZOB) 7. schůze č.182  - vyslovuje souhlas
Podán: Lhůta pro výbory: soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech, policejní spolupráce (EU), evropská spolupráce
49

Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

49/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
49/2 UPV
 • záznam z jednání
Martin Mejstřík (senátor)Richard Sequens (senátor)Jaromír Štětina (senátor)Jan Horník (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Josef Vaculík (senátor)Josef Kalbáč (senátor)Zdeněk Bárta (VVVK) Jaroslav Kubera (UPV) 7. schůze č.226  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: křesťanství, státní svátek
65

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jaroslava Kubery, Tomáše Julínka, Jiřího Šnebergera, Jiřího Lišky, Miroslava Škalouda a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

65/1 UPV
 • schvaluje
65/2 SKUCR
 • konstatuje
Jaroslav Kubera (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Šneberger (senátor)Jiří Liška (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Milan Bureš (senátor)Robert Kolář (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)František Kopecký (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Milan Balabán (senátor)Bedřich Moldan (senátor)Josef Pavlata (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Alexandr Novák (senátor)František Příhoda (senátor)Alena Palečková (senátorka)Jiří Pospíšil (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jan Nádvorník (senátor)Pavel Eybert (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Pavel Sušický (senátor)Karel Tejnora (senátor)Ivan Adamec (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Jaromír Volný (senátor)Jiří Žák (senátor)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) 7. schůze č.228  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: ústava, rozpuštění parlamentu, dolní komora
69

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN

69/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
69/2 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Rostislav Slavotínek (VZOB) Václav Roubíček (VVVK) 7. schůze č.184  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: evropské organizace, CERN, Česká republika
85

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

85/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
85/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Šimonovský(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 7. schůze č.199  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Polsko, přeshraniční doprava, železniční doprava, přeshraniční spolupráce
91

Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

91/1 UPV
 • zamítá
91/2 VVVK
 • schvaluje
91/3 VZOB
 • záznam z jednání
Martin Mejstřík (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Liška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Richard Sequens (senátor)Jaromír Štětina (senátor)Jaromír Volný (UPV) Josef Pavlata (VVVK) Vlastimil Sehnal (VZOB) 7. schůze č.243  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, nacionální socialismus, komunismus, ochrana práv a svobod, politické násilí, trestní zákoník
92

Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky

92/1 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Karel Kühnl(ministr obrany)Ladislav Svoboda (VZOB) 7. schůze č.192  - vyslovuje souhlas
Podán: Spojené království, NATO, Česká republika, vojenský výcvik, vojenská spolupráce
95

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vlasta Formánková)

95/1 UPV
 • vyslovuje souhlas
95/2 VVVK
 • vyslovuje souhlas
Václav Klaus(prezident republiky)
  Václava Domšová (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 7. schůze č.208  - schvaluje
  č.209  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  96

  Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2005

  96/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Karel Kühnl(ministr obrany)Rostislav Slavotínek (VZOB) 7. schůze č.227  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, Polsko, vypovědění smlouvy, vojenská spolupráce
  98

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství

  98/1 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  98/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  98/3 VEU
  • dává souhlas k ratifikaci
  Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) Jan Hadrava (VEU) Alexandr Novák (VZOB) 7. schůze č.232  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní právo soukromé, Česká republika, závazková odpovědnost
  99

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku

  99/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  99/2 VEU
  • dává souhlas k ratifikaci
  Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Rostislav Slavotínek (VZOB) Karel Schwarzenberg (VEU) 7. schůze č.224  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Rumunsko, Bulharsko, přistoupení k Evropské unii, evropská integrace
  100

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti

  100/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  František Bublan(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) 7. schůze č.230  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Švýcarsko, boj proti zločinnosti, policejní spolupráce, trestná činnost
  101

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

  101/1 VUZP
  • schvaluje
  101/2 VHZD
  • schvaluje
  Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Petr Fejfar (VUZP) Ivan Adamec (VHZD) 7. schůze č.202  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2005 Sb. pojištění, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, oblast katastrofy, státní podpora
  102

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

  102/1 VUZP
  • záznam z jednání
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 7. schůze č.195  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 385/2005 Sb. ekonomické nástroje životního prostředí, politika životního prostředí EU, znečišťování atmosféry, atmosféra, znečišťující příměsi v atmosféře
  103

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  103/1 VUZP
  • nezabývat se
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Petr Fejfar (VUZP) 7. schůze č.196  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2005 Sb.
  104

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

  104/1 VHZD
  • schvaluje
  104/2 VUZP
  • schvaluje
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Josef Vaculík (VHZD) Jaroslav Mitlener (VUZP) 7. schůze č.197  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2005 Sb. zpracované potraviny, biotechnologie, genetické inženýrství, zdravotní riziko, geneticky modifikovaný organismus, průmyslově vyráběná krmiva, označení výrobku, prevence environmentálních rizik
  105

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

  105/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  105/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 7. schůze č.181  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 386/2005 Sb. přírodní zdroje, hospodaření se zdroji, příjmová politika, nerostné zdroje, obec, důlní dobývání
  106

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  106/1 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  106/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  106/3 VEU
  • schvaluje
  František Bublan(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) Jan Hadrava (VEU) Ondřej Feber (UPV) 7. schůze č.219  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2005 Sb. cizinecké právo, cizí státní občan, vstup cizinců, vyhoštění, vízová politika, policie, provozní náklady
  107

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  107/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  107/2 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  František Bublan(ministr vnitra)Pavel Janata (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 7. schůze č.220  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2005 Sb. veřejná bezpečnost, trestní řízení, výslech svědka, soudní dokazování
  108

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  108/1 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  108/2 VVVK
  • schvaluje
  108/3 UPV
  • schvaluje
  František Bublan(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) Liana Janáčková (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 7. schůze č.221  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2005 Sb. cizinecké právo, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu, azylové právo
  109

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  109/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Milan Bureš (VVVK) 7. schůze č.183  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 383/2005 Sb. školství, vyživovací povinnost, ochrana práv a svobod, speciální vzdělávání, zvláštní výchovná péče, zločinnost mládeže, dítě
  110

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

  110/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  110/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Miroslav Kalousek(poslanec)Jan Nádvorník (VHZD) Jaromír Volný (UPV) 7. schůze č.193  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 388/2005 Sb. poslanec parlamentu, letecká doprava, veřejná funkce, poslanec EP, náhrada výloh sekretariátu, poslanecká dieta, finanční příjem členů parlamentu, soudce a státní zástupce
  111

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

  111/1 VVVK
  • zamítá
  111/2 UPV
  • zamítá
  Pavel Dostál(ministr kultury)Zdeněk Bárta (VVVK) Jiří Šneberger (UPV) 7. schůze č.211  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 495/2005 Sb. právnická osoba, svoboda vyznání, církev, instituce náboženství, dobročinná organizace, vztah mezi církví a státem
  112

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  112/1 VHZD
  • zamítá
  Jan Grůza(zástupce skupiny poslanců)Adolf Jílek (VHZD) 7. schůze č.194  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 387/2005 Sb. osivo, geneticky modifikovaná rostlina, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin, pěstování lesů, zalesňování, lesní certifikace, udržitelné lesní hospodářství
  114

  Návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň

  114/1 VZSP
  • záznam z jednání
  114/2 VZOB
  • záznam z jednání
  Karel Kühnl(ministr obrany)Milada Emmerová(ministr zdravotnictví)Richard Sequens (VZSP) Ladislav Svoboda (VZOB) 7. schůze č.191  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2005 Sb. fúze podniků, nemocniční zařízení
  115

  Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

  115/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Milkan Šimonovský(ministr dopravy)Milan Balabán (VHZD) 7. schůze č.198  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 358/2005 Sb. železniční doprava, investiční úvěr, kolejové vozidlo, železniční park
  116

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  116/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  116/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Milan Šimonovský(ministr dopravy)Soňa Paukrtová (VHZD) Jiří Žák (UPV) 7. schůze č.204  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 411/2005 Sb. pozemní doprava, řidičský průkaz, pravidla silničního provozu, správní delikt, silniční síť, evropský řidičský průkaz, bezpečnostní zařízení, bezpečnost silničního provozu, policie
  117

  Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

  117/1 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  117/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  117/3 VEU
  • záznam z jednání
  Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Jiří Brýdl (VUZP) Alena Venhodová (VEU) Adolf Jílek (VHZD) 7. schůze č.203  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2005 Sb. pronájem nemovitosti, stavební politika, bytová politika, stavební výpomoc, právnická osoba, družstevní dům, hypotekární úvěr, financování z veřejných prostředků
  118

  Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

  118/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  118/2 VEU
  • pozměňovací návrhy
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 7. schůze č.207  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 377/2005 Sb. finanční instituce, bankovní dohled, finanční kontrola
  119

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  119/1 VHZD
  • zamítá
  119/2 VUZP
  • zamítá
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Josef Kalbáč (VUZP) 7. schůze č.210  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 444/2005 Sb. finanční instituce, fiskální politika, celní právo, daňové orgány, daňová kontrola, finanční kontrola
  120

  Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

  120/1 VZSP
  • zamítá
  120/2 VHZD
  • zamítá
  120/3 UPV
  • zamítá
  Milada Emmerová(ministr zdravotnictví)Daniela Filipiová (VZSP) Soňa Paukrtová (VHZD) František Příhoda (UPV) 7. schůze č.189  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 379/2005 Sb. zdravotní politika, povolení k prodeji, tabák, tabákový průmysl, alkoholický nápoj, omamná látka
  121

  Návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

  121/1 VVVK
  • záznam z jednání
  121/2 SKSP
  • schvaluje
  121/3 VHZD
  • schvaluje
  Jaromír Talíř(zástupce skupiny poslanců)Václav Jehlička (VVVK) Adolf Jílek (SKSP) Ivo Bárek (VHZD) 7. schůze č.222  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2005 Sb. parafiskalita, veřejná služba, veřejná instituce, televize, rozhlasové vysílání
  122

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  122/1 VHZD
  • zamítá
  Ladislav Skopal(zástupce skupiny poslanců)Josef Vaculík (VHZD) 7. schůze č.205  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 441/2005 Sb. zemědělský podnik, zemědělsko-potravinářský sektor, společná zemědělská politika, zemědělská výroba, chmel, vinice, platba, intervenční politika, agrární sektor
  123

  Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích

  123/1 VVVK
  • schvaluje
  Martin Jahn(místopředseda vlády)Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Milan Bureš (VVVK) 7. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2005 Sb. politika výzkumu, založení společnosti, výzkumný ústav, vědecký výzkum, veřejná instituce
  124

  Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

  124/1 VVVK
  • schvaluje
  Martin Jahn(místopředseda vlády)Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Milan Bureš (VVVK) 7. schůze č.187  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 342/2005 Sb. politika výzkumu, založení společnosti, výzkumný ústav, vědecký výzkum, veřejná instituce
  125

  Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

  125/1 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  125/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Jiří Paroubek(předseda vlády)Josef Jařab (VZOB) Jiří Stodůlka (UPV) 7. schůze č.213  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 412/2005 Sb. armáda, veřejná bezpečnost, služební tajemství, důvěrná informace, státní tajemství, omezené šíření informací, ochrana údajů
  126

  Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

  126/1 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  126/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Jiří Paroubek(předseda vlády)Josef Jařab (VZOB) Jiří Stodůlka (UPV) 7. schůze č.215  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 413/2005 Sb. veřejná bezpečnost, služební tajemství, důvěrná informace, omezené šíření informací, ochrana údajů
  127

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  127/1 UPV
  • schvaluje
  127/2 VZOB
  • schvaluje
  Stanislav Křeček(poslanec)Jaroslav Kubín (UPV) Rostislav Slavotínek (VZOB) 7. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2005 Sb. právnická profese, boj proti zločinu, peníze, trestná činnost, zpráva, podnikatel, praní špinavých peněz
  128

  Návrhy kandidátů na osobu navrhovanou Senátem k jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

   
   7. schůze č.216  - vyslovuje souhlas
   č.217  - volí
   Podán:
   130

   Návrh senátního návrhu zákona Mandátového a imunitního výboru, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů

   130/1 UPV
   • záznam z jednání
   130/2 SKUCR
   • zaujímá stanovisko
   130/3 MIV
   • záznam z jednání
   Helena Rögnerová(zástupce výboru Senátu)
    Jaromír Volný (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Jiří Stodůlka (MIV) 7. schůze č.233  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    133

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

    133/1 UPV
    • schvaluje
    Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) 7. schůze č.231  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 394/2005 Sb. soudní řízení, trestní sankce, trestní řízení, pokuta
    134

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

    134/1 VUZP
    • schvaluje
    134/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Ludvík Hovorka(zástupce skupiny poslanců)Jiří Brýdl (VUZP) Jiří Šneberger (UPV) 7. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 395/2005 Sb. kampaň na získání veřejnosti, identifikační průkaz, starý člověk
    142

    Národní Lisabonský program 2005 - 2008 (Národní program reforem České republiky)

    142/1 VHZD
    • bere na vědomí
    142/2 VEU
    • doporučuje
    142/3 VVVK
    • záznam z jednání
    Jiří Paroubek(předseda vlády)(VHZD) (VEU) (VVVK) 7. schůze č.239  - bere na vědomí
    Podán: politika vzdělávání, trh práce, hospodářská podpora, makroekonomie, mikroekonomie, národní hospodářství, podpora zaměstnanosti, evropská strategie zaměstnanosti
    147

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

    147/1 VHZD
    • schvaluje
    147/2 VEU
    • schvaluje
    Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 7. schůze č.240  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 443/2005 Sb. podpůrná politika, investiční podpora, záruka
    262

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů

    262/1 VUZP
    • odročuje jednání
    262/3 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    262/2 VHZD
    • zamítá
    262/4 VHZD
    • rozhodl
    262/5 VEU
    • záznam z jednání
    262/6
    • souhrnné pozměňovací návrhy
    Jitka Seitlová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Pavel Janata (senátor)Václav Jehlička (senátor)Jan Ruml (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Josef Zoser (senátor)Jiří Brýdl (VUZP) Miroslav Škaloud (VEU) (PN) Robert Kolář (VHZD) 7. schůze č.200  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: jaderná elektrárna, mírové využití energie, radioaktivní odpad, jaderné právo, jaderná bezpečnost, obec, ionizující záření, správní řízení