Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9802. schůze Senátu v 1. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 98008 - Autorský zákon
 • 98009 - Notářský řád
 • 98010 - Zákon o dani silniční
 • 98011 - Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod
 • 98014 - Stavební zákon
 • 98016 - Trestní zákon a zákon o přestupcích
 • 98018 - Veřejné zakázky
 • 98019 - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • 98020 - Zákon o financování vývozu se státní podporou
 • 98029 - Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 98007 - Zákon o Ústavním soudu
 • 98012 - Zákon o zrušení zákona o trvalém usídlení kočujících osob
 • 98013 - Zákon o mimosoudních rehabilitacích
 • 98015 - Zákon o rodině
 • 98017 - Trestní zákon

senátní návrh zákona

 • 98006 - Zákon o jednacím řádu Senátu

mezinárodní smlouva

 • 98022 - Dohoda ČR - Tunis
 • 98023 - Smlouva ČR - Ukrajina
 • 98024 - Smlouva ČR - Slovinsko
 • 98025 - Smlouva ČR - Libanon
 • 98026 - Protokol (EUROCONTROL)
 • 98027 - Smlouva ČR - Německo

jiný

 • 97107 - Rezoluce - lidská práva v Číně a Tibetu
 • 98028 - Vyslání polní nemocnice - Irák

ústavní zákon

 • 98021 - Ústavní zákon o zkrácení volebního období PS
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
97107

Návrh rezoluce Senátu Parlamentu České republiky k porušování lidských práv v Číně a Tibetu

97107/1 VPLP
 • doporučuje
97107/2 VHZD
 • záznam z jednání
97107/3 VZSP
 • doporučuje
Václav Benda(senátor)
  Josef Jařab (VPLP) Vlasta Svobodová (VZSP) Jaroslav Petřík (VHZD) 9802. schůze č.98045  - žádá
  98006

  Návrh senátního návrhu zákona o jednacím řádu Senátu

  98006/1 UPV
  • přerušuje projednávání
  98006/12 UPV
  • přerušuje projednávání
  98006/17 UPV
  • pozměňovací návrhy
  98006/8 UPV
  • přerušuje projednávání
  98006/10 VPLP
  • přerušuje projednávání
  98006/11 VHZD
  • přerušuje projednávání
  98006/13 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  98006/14 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  98006/15 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  98006/16 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  98006/2 VZSP
  • doporučuje
  98006/3 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  98006/4 VHZD
  • přerušuje projednávání
  98006/5 VUZP
  • žádá
  98006/6 VPLP
  • přerušuje projednávání
  98006/7 VHZD
  • přerušuje projednávání
  98006/9 VUZP
  • přerušuje projednávání
  Vladimír Zeman(zástupce komise Senátu)Richard Falbr (UPV) Alena Palečková (VZSP) Jan Koukal (VPLP) Ladislav Drlý (VHZD) Luděk Zahradníček (VZOB) Libuše Benešová (VUZP) 9802. schůze č.98036  - odročuje jednání
  Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, horní komora
  98007

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

  98007/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Vojtěch Filip(zástupce skupiny poslanců)Pavel Rychetský (UPV) 9802. schůze č.98013  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: soudní řízení, soudce, ústavní soud, kompetence soudce
  98008

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  98008/1 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  98008/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Martin Stropnický(ministr kultury)Karel Floss (VPLP) Jiří Pavlov (UPV) 9802. schůze č.98017  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: duševní vlastnictví, autorské právo, umělecké dílo
  98009

  Návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

  98009/1 UPV
  • schvaluje
  Vlasta Parkanová(ministr spravedlnosti)Richard Salzmann (UPV) 9802. schůze č.98020  - doprovodné usnesení
  č.98021  - přerušuje projednávání
  Podán: Lhůta pro Senát: veřejná správa, orgány veřejné správy, správní odpovědnost, náhrada škody, škoda, notář, žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu
  98010

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

  98010/1 VHZD
  • schvaluje
  Ivan Pilip(ministr financí)Alfréd Michalík (VHZD) 9802. schůze č.98022  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: založení společnosti, veřejný majetek, zrušení společnosti, podnikové vedení, veřejné vlastnictví
  98011

  Návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

  98011/1 VUZP
  • schvaluje
  98011/2 VHZD
  • schvaluje
  Jiří Skalický(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Emil Škrabiš (VHZD) 9802. schůze č.98016  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: znečišťování vody, odpadní voda, ochrana vod, ekologická daň, povrchová voda
  98012

  Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.

  98012/1 VPLP
  • schvaluje
  98012/2 UPV
  • schvaluje
  Miroslav Grebeníček a Zuzka Rujbrová(poslanci)Antonín Petráš (VPLP) Jarmila Filipová (UPV) 9802. schůze č.98014  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: antidiskriminační politika, kočovnictví, derogace, národnostní menšina, Romové
  98013

  Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

  98013/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  98013/2 VZSP
  • schvaluje
  Jiří Karas a Milan Uhde(poslanci)Jaroslav Musial (UPV) Jaroslav Horák (VZSP) 9802. schůze č.98015  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: trestní sankce, stavba, stavební právo, stavební povolení, územní plánování
  98014

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

  98014/1 VUZP
  • schvaluje
  98014/2 VHZD
  • schvaluje
  Jan Černý(ministr pro místní rozvoj)Zdeněk Vojíř (VUZP) Vladimír Oplt (VHZD) 9802. schůze č.98023  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: trestní sankce, stavba, stavební právo, stavební povolení, územní plánování
  98015

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů

  98015/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  98015/2 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  98015/3 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  Zuzka Rujbrová(zástupce skupiny poslanců)Jarmila Filipová (UPV) Antonín Petráš (VPLP) Vlasta Svobodová (VZSP) 9802. schůze č.98035  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: rodinné právo, rodina, manželství, manželské právo, ochrana dítěte
  98016

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  98016/1 UPV
  • záznam z jednání
  98016/2 VZSP
  • schvaluje
  98016/3 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  98016/4 VPLP
  • záznam z jednání
  Cyril Svoboda(ministr vnitra)Jiří Vyvadil (UPV) František Vízek (VPLP) Vlastimil Šubrt (VZSP) Michael Žantovský (VZOB) 9802. schůze č.98025  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: správní právo, drogová závislost, správní delikt, obchodování s drogami, omamná látka, psychotropní látka, policie
  98017

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

  98017/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  98017/2 VUZP
  • schvaluje
  Karel Mach a Jaroslav Palas(poslanci)Jiří Vyvadil (UPV) Petr Smutný (VUZP) 9802. schůze č.98027  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: rybářský průmysl, trestný čin, ochrana živočišné říše, lovná zvěř, regulace lovu
  98018

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

  98018/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  98018/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Ivan Pilip(ministr financí)Jaroslav Jurečka (VHZD) Bohumil Kulhánek (UPV) 9802. schůze č.98043  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: veřejná zakázka, vypsání soutěže
  98019

  Návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

  98019/1 VHZD
  • schvaluje
  Karel Kühnl(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 9802. schůze č.98018  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: bezpečnost výrobku, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy, odpovědnost výrobce, náhrada škody, vadný výrobek
  98020

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

  98020/1 VHZD
  • schvaluje
  Karel Kühnl(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 9802. schůze č.98019  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát:
  98021

  Návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny

  98021/1 UPV
  • schvaluje
  98021/2 VPLP
  • schvaluje
  98021/3 MIV
  • nezabývat se
  98021/4 VUZP
  • záznam z jednání
  98021/5 VZOB
  • schvaluje
  98021/6 VHZD
  • schvaluje
  98021/7 VZSP
  • schvaluje
  Stanislav Gross a Miloš Zeman(poslanci)Jiří Vyvadil (UPV) Jan Zapletal (VHZD) Vlastimil Šubrt (VZSP) Karel Vachta (VPLP) Jaroslav Musial (MIV) Václav Benda (VZOB) Libuše Benešová (VUZP) 9802. schůze č.98038  - schvaluje návrh zákona
  Podán: poslanecký mandát, parlamentní volby, předčasné volby, odstoupení vlády, dolní komora
  98022

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu

  98022/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  98022/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivan Pilip(ministr financí)Jaroslav Petřík (VHZD) Luděk Zahradníček (VZOB) 9802. schůze č.98030  - vyslovuje souhlas
  Podán: Tunisko, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
  98023

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997

  98023/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  98023/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivan Pilip(ministr financí)Jan Zapletal (VHZD) Zdeněk Babka (VZOB) 9802. schůze č.98031  - vyslovuje souhlas
  Podán: Česká republika, Ukrajina, daňová úmluva
  98024

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997

  98024/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  98024/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivan Pilip(ministr financí)Ladislav Drlý (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 9802. schůze č.98032  - vyslovuje souhlas
  Podán: Česká republika, Slovinsko, daňová úmluva
  98025

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997

  98025/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  98025/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivan Pilip(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 9802. schůze č.98033  - vyslovuje souhlas
  Podán: Libanon, Česká republika, daňová úmluva
  98026

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu ? Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků (Brusel, 27. června 1997) a těchto jejich příloh: Příloha I ? Statut agentury, Příloha II ? Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV ? Ustanovení o společném systému traťových poplatků (dále jen "Protokol")

  98026/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  98026/2 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  Petr Moos(ministr dopravy a spojů)Jiří Pospíšil (VZOB) Ladislav Drlý (VHZD) 9802. schůze č.98028  - vyslovuje souhlas
  Podán: letecká doprava, Eurocontrol, Česká republika, mezinárodní úmluva, vzdušná bezpečnost
  98027

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997

  98027/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  98027/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Petr Moos(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) Luděk Zahradníček (VZOB) 9802. schůze č.98029  - vyslovuje souhlas
  Podán: Česká republika, přeshraniční doprava, železniční doprava, přeshraniční spolupráce, Německo
  98028

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice

  98028/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Jaroslav Šedivý(ministr zahraničních věcí)
   Michael Žantovský (VZOB) 9802. schůze č.98042  - vyslovuje souhlas
   98029

   Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

   98029/1 VHZD
   • schvaluje
   Ivan Pilip(ministr financí)Jan Zapletal (VHZD) 9802. schůze č.98044  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: zahraniční dluh, obchodní bilance, zahraniční obchod, směnný kurz, zahraniční měna, pohledávka, dluh
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky