Podávání návrhů na státní vyznamenání v roce 2021

Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání rozhodl o tom, že návrhy na státní vyznamenání lze podávat do 30. dubna 2021.

Návrhy mohou podávat senátoři, senátorské kluby a široká veřejnost; ta prostřednictvím jednotlivých senátorů nebo senátorských klubů.

U návrhu vzešlého z řad veřejnosti je třeba vyplnit jméno senátora, případně senátorského klubu, se kterým se navrhovatel domluví na jeho předložení v Senátu.

Návrhy lze podávat buď elektronicky, nebo prostřednictvím připravených formulářů. Pokud nepoužijete elektronické podání, je třeba si stáhnout formulář k podání návrhu, vyplnit ho a zaslat buď emailem naskenované na epodatelna@senat.cz, nebo písemně k rukám předsedy Senátu na adresu Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01, Praha 1.

Je možné podávat návrhy na tato státní vyznamenání:

  1. Řád Bílého lva - Informace o Řádu Bílého lva
  2. Řád Tomáše Garrigua Masaryka – Informace o Řádu Tomáše Garrigua Masaryka
  3. Medaile Za hrdinství – Informace o Medaili Za hrdinství
  4. Medaile Za zásluhy – Informace o Medaili Za zásluhy

Elektronický formulář k podání návrhu na státní vyznamenání (včetně návrhů in memoriam).

Elektronický formulář

Formulář k podání návrhu na státní vyznamenání ke stažení „zde

Formulář k podání návrhu na státní vyznamenání in memoriam ke stažení „zde