Politická příslušnostODS
Obvodč. 38
Zvolen zaODS v roce 2018
Mandát 13.10.2018 - 13.10.2024
E-mailnwelatir@senat.cz
člen
Výbor pro záležitosti Evropské unie
člen
Podvýbor pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
místopředseda
Podvýbor pro bydlení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
člen
Volební komise
člen
Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří
člen
Senátorský klub Občanské demokratické strany

Adresa senátorské kanceláře

Na Kozině 1438, Mladá Boleslav,293 01

Kontakty

Bc. Bohumil Horáček / asistent

Michal Koliáš / asistent

Zdeněk Tůma / asistent

Lukáš Bělohradský / asistent

Telefon
+420 603 149 016
lukas.belohradsky@gmail.cz