Obvodč. 1
Zvolen zaED v roce 2004
Mandát 13.11.2004 - 13.11.2010
WWWwww.janhornik.cz
člen
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
místopředseda
Mandátový a imunitní výbor
ověřovatel
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
člen
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
člen
Volební komise
člen
Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
člen
Klub otevřené demokracie

Adresa senátorské kanceláře

Bulharská 881/31,
Karlovy Vary, 360 01
Telefon: +420 353 221 900

Kontakty

hornikj@senat.cz

Mgr. Petr Masák / asistent

Telefon
+420 777 686 971
masakp@senat.cz

Ing. Daniela Přivřelová / asistentka

Telefon
+420 602 613 115