Politická příslušnostBEZPP
Obvodč. 45
Zvolen zaHDK+TOP+SE+Z+LE v roce 2020
Mandát 10.10.2020 - 10.10.2026
člen
Ústavně-právní výbor
člen
Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
náhradník
Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
člen
Ověřovatelé Senátu
člen
Senátorský klub SEN 21 a Piráti

Adresa senátorské kanceláře

Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové

Kontakty

Mgr. Ilona Dvořáková / asistentka

Telefon
+420 731 634 825
dvorakovaI@senat.cz