Obvodč. 6
Zvolen zaANO 2011 v roce 2014
Mandát 18.10.2014 - 18.10.2020
E-mailhamousovaz@senat.cz
členka
Organizační výbor
členka
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
členka
Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
členka
Volební komise
místopředsedkyně
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
náhradnice
Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
členka
Ověřovatelé Senátu
předsedkyně
Senátorský klub ANO

Adresa senátorské kanceláře

Hilbertova 1235,
Louny, 440 01
(korespondenční adresa:
Nádražní 469
269 01 Rakovník)

Kontakty

Mgr. Kristýna Diepoldová / asistentka

Telefon
+420 728 157 435
diepoldovak@senat.cz

Jaroslav Špička / asistent

Telefon
+420 724 050 410
spickaj@senat.cz