Obvodč. 9
Zvolen zaODS+KČ v roce 2014
Mandát 18.10.2014 - 18.10.2020
E-mailaschenbrennerl@senat.cz
člen
Výbor pro záležitosti Evropské unie
člen
Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
člen
Senátorský klub Občanské demokratické strany

Adresa senátorské kanceláře

Sady 5. května 304/44, Plzeň

Kontakty

Ing. Jiří Šneberger / asistent

Telefon
+420 724 602 801
sneberger@plzen.eu