Volby do Senátu v roce 2020

V roce 2020 se budou konat doplňovací volby v obvodě č. 32 – Teplice a volby v jedné třetině volebních obvodů.

Termín doplňovacích voleb do Senátu v roce 2020

Volební obvod č. 32 – Teplice

1. kolo
- pátek 5. června a sobota 6. června 2020
(vyhlášeno prezidentem republiky na základě § 2 zákona č. 187/2020 Sb., o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, §1 odst. 3 a § 80 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky)
2. kolo
- pátek 12. června a sobota 13. června 2020
(6. den po 1. kole dle § 76 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).

Volební obvod, ve kterém proběhnou doplňovací volby do Senátu v roce 2020

číslo
volebního
obvodu
sídelní město senátor do 20. ledna 2020 senátor zvolený ve volbách
32 Teplice Jaroslav Kubera (do 20. 1. 2020) (ODS) Hynek Hanza (ODS)

Pozn.: Po kliknutí na číslo volebního obvodu získáte ucelený popis volebního obvodu.

Zkratky politických stran a hnutí:

ODS
Občanská demokratická strana

Termíny voleb do Senátu v roce 2020 v jedné třetině volebních obvodů

1. kolo
- pátek 2. října a sobota 3. října 2020
(vyhlášeno prezidentem republiky na základě čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, §1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky)
2. kolo
- pátek 9. října a sobota 10. října 2020
(šestý den po ukončení hlasování v 1. kole dle § 76 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky)

Volební obvody, ve kterých proběhnou volby do Senátu v roce 2020

Volební obvody pro volby do Senátu - mapa
číslo
volebního
obvodu
sídelní město senátor před volbami
3 Cheb Miroslav Nenutil (ČSSD; klub ČSSD)
6 Louny Zdeňka Hamousová (BEZPP, klub ANO)
9 Plzeň-město Lumír Aschenbrenner (ODS, klub ODS)
12 Strakonice Karel Kratochvíle (ČSSD, klub ČSSD)
15 Pelhřimov Milan Štěch (ČSSD, klub ČSSD)
18 Příbram Jiří Burian (ODS, klub ODS)
21 Praha 5 Václav Láska (BEZPP, klub SEN 21)
24 Praha 9 David Smoljak (BEZPP, klub STAN)
27 Praha 1 Václav Hampl (BEZPP, klub KDU-ČSL)
30 Kladno Jiří Dienstbier (ČSSD, klub ČSSD)
33 Děčín Zbyněk Linhart (BEZPP, klub STAN)
36 Česká Lípa Jiří Vosecký (SLK, klub STAN)
39 Trutnov Jan Sobotka (BEZPP, klub STAN)
42 Kolín Emilie Třísková (BEZPP, klub ČSSD)
45 Hradec Králové Jaroslav Malý (BEZPP, klub ČSSD)
48 Rychnov nad Kněžnou Miroslav Antl (BEZPP, klub ČSSD)
51 Žďár nad Sázavou František Bradáč (KDU-ČSL, klub KDU-ČSL)
54 Znojmo Pavel Štohl (BEZPP, klub ČSSD)
57 Vyškov Ivo Bárek (ČSSD, klub ČSSD)
60 Brno-město Zdeněk Papoušek (BEZPP, klub KDU-ČSL)
63 Přerov Jitka Seitlová (KDU-ČSL, klub KDU-ČSL)
66 Olomouc Alena Šromová (KDU-ČSL, klub KDU-ČSL)
69 Frýdek-Místek Jiří Carbol (KDU-ČSL, klub KDU-ČSL)
72 Ostrava-město Peter Koliba (BEZPP, klub ANO)
75 Karviná Radek Sušil (ČSSD, klub ČSSD)
78 Zlín Tomáš Goláň (BEZPP, klub SEN 21)
81 Uherské Hradiště Ivo Valenta (BEZPP, klub ODS)

Pozn.: Po kliknutí na číslo volebního obvodu získáte ucelený popis volebního obvodu.

Zkratky politických stran a hnutí:

ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
STAN
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ODS
Občanská demokratická strana
SLK
Starostové pro liberecký kraj
BEZPP
bez politické příslušnosti

Sumář podle zařazení (před volbami):

Senátorský klub České strany sociálně demokratické10
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí6
Klub Starostové a nezávislí4
Senátorský klub Občanské demokratické strany3
Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 212
Senátorský klub ANO2
Celkem27

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Článek 16

(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Článek 17

(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

Článek 63

(1) Prezident republiky dále

f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,


Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

§ 1 odst. 3

Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.

§ 76 odst. 1

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75, zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb bylo zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole.

§ 79 odst. 1 písm. b) a odst. 3

(1) Opakované volby se konají, ... b) shledá-li soud návrh na neplatnost voleb (§ 87) opodstatněným.
(3) Opakované volby podle odstavce 1 vyhlásí prezident republiky a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1. Pro opakované volby platí lhůty podle § 80 odst. 2 obdobně.

§ 80 - Doplňovací volby

(1) Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora.
(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c odst. 1 písm. c) a d), § 14e odst. 3 a § 61 odst. 2 písm. e) se zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 14c odst. 1 písm. f), § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1 až 3 a 6 se zkracují o 20 dnů; lhůta podle § 62 odst. 7 se zkracuje na 8 dnů.
(3) Doplňovací volby se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora.
(4) V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.