Internetové stránky k problematice evropské integrace

ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Vláda ČR a evropská integrace www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/default.htm
Ministerstvo zahraničních věcí ČR www.mzv.cz
Stálé zastoupení ČR při EU www.mzv.cz/eu
Zastoupení Evropské komise v Praze ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm
Euroskop www.euroskop.cz

ORGÁNY A PRÁVO EU

Orgány EU www.europa.eu/institutions/index_cs.htm
Virtuální návštěva institucí EU europa.eu/
Registry dokumentů institucí EU europa.eu/publications/official-documents/index_cs.htm
Eur-Lex – Přístup k právu EU eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
OŒIL - Legislativní observatoř Evropského parlamentu www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do
Pre-Lex – sledování rozhodovacího procesu mezi orgány ec.europa.eu/prelex/rech_avancee.cfm?CL=cs
Rejstřík Rady EU – přístup k dokumentům Rady www.consilium.europa.eu/documents?lang=cs
Tiskové zprávy institucí EU europa.eu/press_room/press_releases/index_en.htm
Úřední věstník EU publications.europa.eu/official/index_cs.htm
Kdo je kdo v EU www.europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=en
Slovník pojmů www.europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm
Přímá komunikace mezi národními parlamenty a EK ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_cs.htm
Váš hlas v Evropě – konzultační stránky Evropské komise ec.europa.eu/yourvoice/index_cs.htm
Rejstřík zástupců zájmových skupin ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=cs#cs

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

EUobserver euobserver.com
EurActiv www.euractiv.cz
EuropeanVoice www.europeanvoice.com
EuroPolitics www.europolitics.info
Evropský univerzitní institut ve Florencii www.eui.eu
Evropské dokumentační a informační středisko UK www.cuni.cz/UK-3399.html
Monitoring evropské legislativy CDK www.cdk.cz/monitoring/