Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 084/13
(2566 kB)
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2020 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12116/21  a číslem Komise COM (2021) 417.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 06.08.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mikuláš Bek.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 05.10.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vztahy mezi institucemilegislativní proces EUepidemieprincip subsidiaritylegislativní procesnárodní parlamentzpráva o činnostizásada proporcionality

Seznam tisků