Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. N 067/13
(1914 kB)
Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10872/21  a číslem Komise COM (2021) 563.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 15.07.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.10.2021.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 05.11.2021.
Svým usnesením č. 333 ze dne 05.11.2021, v hlasování č. 46 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: fiskální politikanositel energieelektrická energieekologická daň

Seznam tisků