Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 082/13
(1823 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o právním státu 2021 Stav právního státu v Evropské unii
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10341/21  a číslem Komise COM (2021) 700.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.07.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Zdeněk Nytra.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: porušení práva (EU)průhlednost administrativykorupcepolitická právanezávislost soudnictvídemokracieepidemieprávní státčlenský stát EU

Seznam tisků