Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 056/13
(1481 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů První ponaučení z pandemie COVID-19
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9212/21  a číslem Komise COM (2021) 380.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 18.06.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Raduan Nwelati.

Gestorem vlády je Ministerstvo zdravotnictví.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.08.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: prevence nemocíepidemiezdraví veřejnostihospodářská recesevakcínakrizové řízenínaléhavá pomochospodářská obnovaevropská spolupráce

Seznam tisků