Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 044/13
(2052 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi 2021-2025
Náhled podkladového materiálu



Dokument je evidován s číslem Rady 8090/21  a číslem Komise COM (2021) 171.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.04.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Zdeněk Nytra.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.06.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: mezinárodní spoluprácečlenský stát EUpráva dítětestrategie EUpomoc obětem trestné činnostiorganizovaný zločinlidská právaobchodování s lidmipráva ženboj proti zločinu

Seznam tisků