Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 035/13
(1804 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7407/21  a číslem Komise COM (2021) 141.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 25.03.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.04.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: certifikace ekologické produkcezemědělská výrobabiopotravinaakvakulturazemědělsky využívaná půdainformace pro spotřebiteleakce EUzemědělsko-potravinářský sektorekologické zemědělstvíudržitelné zemědělství

Seznam tisků