Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 031/13
(2156 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6974/21  a číslem Komise COM (2021) 118.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 11.03.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.04.2021.

Výbory:

    Stav projednávání v evropských parlamentech

    Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

    Témata EUROVOC: digitalizace dokumentůnovinkapolitika EUkomunikační systémdigitální technologiejednotný digitální trhpočítačová gramotnosttechnologická změnatrvale udržitelný rozvoj

    Seznam tisků