Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 032/13
(1739 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6268/21  a číslem Komise COM (2021) 101.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.03.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. David Smoljak.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.04.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: samostatnost postižených osobstrategie EUdiskriminace na základě zdravotního postiženílidská právarovné zacházenípráva jednotlivcezačlenění do společnostikonvence OSNintegrace postižených osob

Seznam tisků