Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 025/13
(1533 kB)
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6407/21  a číslem Komise COM (2021) 70.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 24.02.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dušek.

Gestorem vlády je Ministerstvo obrany České republiky.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.04.2021. Dále poskytla aktualizované stanovisko dne 14.04.2021.

Výbory:

    Stav projednávání v evropských parlamentech

    Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

    Témata EUROVOC: normalizacekosmický průmyslprůmyslová spoluprácevztahy mezi průmyslem a výzkumemevropská obranná politikanovinkavýzkum a vývojtransfer technologieakční programletecký průmysl

    Seznam tisků