Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 026/13
(3889 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6521/21  a číslem Komise COM (2021) 82.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 25.02.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.04.2021.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.04.2021.
Svým usnesením č. 191 ze dne 28.04.2021, v hlasování č. 29 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: změna klimatuprevence environmentálních rizikmezinárodní spoluprácespolupráce v oblasti životního prostředípřírodní katastrofaochrana vodpřizpůsobení se změně klimatusnižování plynných emisívliv na životní prostředí

Seznam tisků