Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 029/13
(1663 kB)
Sdělení Komise Radě Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 - reakce v oblasti fiskální politiky
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6696/21  a číslem Komise COM (2021) 105.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 05.03.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mikuláš Bek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 29.04.2021.

Výbory:

    Stav projednávání v evropských parlamentech

    Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

    Témata EUROVOC: ekonomická prognózaepidemiehospodářská politikaPakt o stabilitě a růstuhospodářská obnovainvesticehospodářská situacestabilizační programfiskální politika

    Seznam tisků