Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 024/13
(1120 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6375/21  a číslem Komise COM (2021) 78.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.02.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Raduan Nwelati.

Gestorem vlády je Ministerstvo zdravotnictví.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.04.2021.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.04.2021.
Svým usnesením č. 193 ze dne 28.04.2021, v hlasování č. 32 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: očkováníepidemiologieakce EUvakcínanaléhavá pomoczdraví veřejnostiepidemielékařský výzkum

Seznam tisků