Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 020/13
(1844 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5555/21  a číslem Komise COM (2021) 35.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 22.01.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Raduan Nwelati.

Gestorem vlády je Ministerstvo zdravotnictví.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.03.2021.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.03.2021.
Svým usnesením č. 153 ze dne 18.03.2021, v hlasování č. 59 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: volný pohyb osobočkovánívakcínamezinárodní spoluprácejednotný trhzdraví veřejnostiepidemieléčba

Seznam tisků