Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. N 015/13
(2365 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14088/20  a číslem Komise COM (2020) 824.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.12.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 10.02.2021.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.03.2021.
Svým usnesením č. 139 ze dne 17.03.2021, v hlasování č. 17 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: obnovitelná energiesnižování plynných emisíspolupráce v oblasti energetikyprojekt společného zájmutransevropská síťenergetická rozvodná síťbezpečnost dodávkyelektrická energiezásobování plynemrozvod elektřiny

Seznam tisků