Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 009/13
(1738 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská média v digitální dekádě: Akční plán na podporu oživení a transformace
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13665/20  a číslem Komise COM (2020) 784.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.12.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. David Smoljak.

Gestorem vlády je Ministerstvo kultury.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.01.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: jednotný digitální trhakční programhromadné sdělovací prostředkypodpora EUkulturní pluralismusaudiovizuální průmyslinvesticepluralismus médiínovinkaaudiovizuální produkce

Seznam tisků