Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 010/13
(1640 kB)
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o Evropském akčním plánu pro demokracii
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13678/20  a číslem Komise COM (2020) 790.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.12.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. David Smoljak.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.01.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: počítačová gramotnosthromadné sdělovací prostředkydezinformacedemokraciepluralismus médiípolitická komunikacepolitická propagandavolbyakce EUfinancování strany

Seznam tisků