Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 008/13
(1667 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13158/20  a číslem Komise COM (2020) 761.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.11.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Raduan Nwelati.

Gestorem vlády je Ministerstvo zdravotnictví.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.01.2021.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.03.2021.
Svým usnesením č. 152 ze dne 18.03.2021, v hlasování č. 57 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: antimikrobiální rezistencestanovování cen léčivých přípravkůfarmaceutická legislativazdravotní péčevýzkum a vývojstrategie EUkonkurenceschopnostfarmaceutický průmyslnovinkabezpečnost dodávky

Seznam tisků