Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 006/13
(1655 kB)
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13081/20  a číslem Komise COM (2020) 698.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 17.11.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. David Smoljak.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.01.2021.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: rovné zacházenídiskriminace na základě sexuální orientacegenderová identitastrategie EUpráva jednotlivcevyloučení ze společnostizačlenění do společnosti

Seznam tisků