Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. N 002/13
(1818 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12971/20  a číslem Komise COM (2020) 725.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.11.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Raduan Nwelati.

Gestorem vlády je Ministerstvo zdravotnictví.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.01.2021.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.03.2021.
Svým usnesením č. 151 ze dne 18.03.2021, v hlasování č. 56 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: krizové řízenízdravotnická legislativaEvropská agentura pro léčivé přípravkyfarmaceutický výrobekzdravotní inspekceepidemieprostředky zdravotnické techniky

Seznam tisků