Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 087/12
(1660 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2021: Vitální Unie v křehkém světě
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12115/20  a číslem Komise COM (2020) 690.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 20.10.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mikuláš Bek.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 30.11.2020.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: prostor svobody, bezpečnosti a právapolitika zaměstnanosti EUpolitika životního prostředí EUzelená ekonomikaakční programzahraniční politikaEvropská komisedemokraciečinnost orgánů

Seznam tisků