Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 086/12
(1169 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11855/20  a číslem Komise COM (2020) 662.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.10.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.12.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.01.2021.
Svým usnesením č. 102 ze dne 27.01.2021, v hlasování č. 20 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 16.08.2021

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: bezpečnost budovvýkonnost energetikyvybavenost stavebinvesticezlepšování bydlenítechnologická změnaúspora energiesnižování plynných emisístavba

Seznam tisků