Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 084/12
(2053 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11976/20  a číslem Komise COM (2020) 667.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.10.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.12.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.04.2021.
Svým usnesením č. 190 ze dne 28.04.2021, v hlasování č. 28 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: chemické znečišťováníchemický výrobekmezinárodní spoluprácebezpečnost výrobkuzdraví veřejnostiochrana životního prostředíprávní předpisy o chemických látkáchjedovatá látkastrategie EU

Seznam tisků