Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. N 083/12
(803 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11853/20  a číslem Komise COM (2020) 642.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.10.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 30.11.2020.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: sledování životního prostředíprávo na spravedlnostprůhlednost rozhodovánízpřístupňování informacímezinárodní úmluvaekologické právopolitika životního prostředí EUzprostředkování dat

Seznam tisků