Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 080/12
(1060 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11400/20  a číslem Komise COM (2020) 628.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 01.10.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dušek.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.11.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.
Svým usnesením č. 74 ze dne 16.12.2020, v hlasování č. 53 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vztahy mezi průmyslem a výzkumemnovinkainvesticevýzkumný pracovníkvědecká spoluprácevýzkumná politika EUvýzkum a vývoj

Seznam tisků