Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 067/12
(1352 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9389/20  a číslem Komise COM (2020) 299.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.07.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.09.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.
Svým usnesením č. 48 ze dne 19.11.2020, v hlasování č. 81 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 18.02.2021

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: strategie EUelektrická energiesnižování plynných emisízelená ekonomikaenergetická rozvodná síťspotřeba energieobnovitelná energiebiopalivovýkonnost energetiky

Seznam tisků