Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 066/12
(1257 kB)
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9262/20  a číslem Komise COM (2020) 272.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 01.07.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.08.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.
Svým usnesením č. 504 ze dne 14.10.2020, v hlasování č. 9 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 18.11.2020

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vztahy mezi institucemilegislativní proceszpráva o činnostizásada proporcionalitynárodní parlamentlegislativní proces EUprincip subsidiarity

Seznam tisků