Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 064/12
(2849 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8991/20  a číslem Komise COM (2020) 241.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 22.06.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 27.08.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.
Svým usnesením č. 34 ze dne 13.11.2020, v hlasování č. 55 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 18.02.2021

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: demografický rozborveřejné financetrh prácegeografická mobilitapopulační politikasociální politikageopolitikaregionální rozdílnostorganizace zdravotnictvívzdělávání

Seznam tisků