Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 060/12
(1124 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8280/20  a číslem Komise COM (2020) 381.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.05.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.07.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.
Svým usnesením č. 47 ze dne 19.11.2020, v hlasování č. 78 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 18.02.2021

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: novinkazpracování potravinzemědělsko-potravinářský sektorplýtvání potravinamibiopotravinastrategie EUvýzkum a vývojspotřeba potravin

Seznam tisků