Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. N 054/12
(1107 kB)
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8141/20  a číslem Komise COM (2020) 441.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 28.05.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mikuláš Bek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.07.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.07.2020.
Svým usnesením č. 452 ze dne 22.07.2020, v hlasování č. 16 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 12.10.2020

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: podpora EUhospodářská obnovafinanční nástroj EUrozpočet EUčlenský stát EUinfekční nemochospodářská a sociální soudržnostfinanční pomocepidemie

Seznam tisků