Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 047/12
(1064 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6766/20  a číslem Komise COM (2020) 98.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 11.03.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.05.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.07.2020.
Svým usnesením č. 460 ze dne 22.07.2020, v hlasování č. 25 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: čistá technologienovinkapolitika v oblasti změny klimatuprůmyslová politikanakládání s odpademtrvale udržitelný rozvojprevence znečištěnívýrobní politikaakční program

Seznam tisků