Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 044/12
(1741 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6678/20  a číslem Komise COM (2020) 152.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.03.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.05.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 20.08.2020.
Svým usnesením č. 487 ze dne 20.08.2020, v hlasování č. 14 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: sladění pracovního a soukromého životarovné zacházenídiskriminace na základě pohlavírovnost žen a mužůúčast ženstrategie EUpráva ženboj proti zločinusexuálně motivované násilí

Seznam tisků