Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. J 042/12
(2408 kB)
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2020 Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku ve struktur.reformách a v předcházení a nápravě makroekon.nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nař. č. 1176/2011
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6369/20  a číslem Komise SWD (2020) 502.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 27.02.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mikuláš Bek.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.04.2020.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Česká republikamakroekonomiestrukturální úpravaveřejné financedaňový systémzelená ekonomikasociální politikainvesticetrh prácehospodářská situace

Seznam tisků