Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. N 034/12
(1288 kB)
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5259/20  a číslem Komise COM (2020) 23.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 15.01.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 26.02.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.04.2020.
Svým usnesením č. 375 ze dne 29.04.2020, v hlasování č. 16 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: migrační politika EUvnější hranice Evropské unieazylové právoEvropský sociální fondevropská bezpečnostrozložení financování EUFond soudržnostivízová politikaEvropský námořní a rybářský fondEvropský fond pro regionální rozvoj

Seznam tisků