Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 031/12
(1475 kB)
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11313/19  a číslem Komise COM (2019) 333.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.07.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.08.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.
Svým usnesením č. 239 ze dne 30.10.2019, v hlasování č. 4 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 15.01.2020

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: legislativní proceszpráva o činnostizásada proporcionalitynárodní parlamentvztahy mezi institucemilegislativní proces EUprincip subsidiarity

Seznam tisků