Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. J 029/12
(598 kB)
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10520/19  a číslem Komise C (2019) 4403.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 20.06.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.10.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.
Svým usnesením č. 246 ze dne 30.10.2019, v hlasování č. 24 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: členský stát EUČeská republikaenergetická politikasoběstačnost v zásobování energiíenergetická rozvodná síťvýkonnost energetikyelektrická energieobnovitelná energieskleníkový plynsnižování plynných emisínovinka

Seznam tisků