Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 030/12
(1626 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu - vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10251/19  a číslem Komise COM (2019) 285.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 20.06.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.10.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.
Svým usnesením č. 246 ze dne 30.10.2019, v hlasování č. 24 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: členský stát EUenergetická rozvodná síťnovinkavýkonnost energetikyobnovitelná energiesoběstačnost v zásobování energiíelektrická energiesnižování plynných emisískleníkový plyn

Seznam tisků