Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 024/12
(1034 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8648/19  a číslem Komise COM (2019) 178.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 15.04.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.05.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.
Svým usnesením č. 240 ze dne 30.10.2019, v hlasování č. 5 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: instituce Evropské uniečinnost orgánůprůhlednost administrativyspolupráce mezi institucemiregulační politikaprávo EUtvorba politikzjednodušení legislativyprogram EU

Seznam tisků